Na 26 i 27 października w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym zaplanowano wydarzenia związane z zakończeniem projektu „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych”.

26.10.2018 r. organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych na konferencję podsumowującą projekt do Restauracji Babiogórska w Zubrzycy Górnej oraz na otwarcie wystawy projektowej. Szczegóły znajdą Pańswo na końcu niniejszego artykułu.

Natomiast 27.10.2018 r. skansen zaprasza na bezpłatne zwiedzanie obiektów przemysłu wiejskiego z przewodnikiem od godz. 11.00 do 12.00 (olejarnia, młynotartak, kuźnia, folusz) a następnie w okolicę nowopowstałych obiektów, gdzie od 12.00 do 15.00 będą odbywać się pokazy i warsztaty farbowania i maglowania tkanin, gonciarstwa, stolarstwa, występy zespołów regionalnych oraz prezentować swoje wyroby będą twórcy ludowi.

Szczegółowy program:

26 października

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT – RESTAURACJA BABIOGÓRSKA w ZUBRZYCY GÓRNEJ

8.00 – 9.00 rejestracja uczestników konferencji, poczęstunek

9.00 – 12.00 przywitanie gości, słowo o projekcie, I część konferencji

 • Słowo wstępne: Szlak przemysłów i rzemiosł dawnych na Orawie i Ziemi Sądeckiej
  Dominika Wachałowicz-Kiersztyn (Muzeum- Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)
 • Inauguracja konferencji: Wiejskie urządzenia przemysłowe i pracownie rzemieślnicze w polskich skansenach
  Prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Tytułem wstępu: z badań i studiów nad rzemiosłem i przemysłami wiejskimi (raport):
  Przemysły wiejskie na Górnej Orawie XVI-XX w. – zarys dziejów i baza źródłowa
  Marcin Jarząbek, Grzegorz Kuziel, Patryk Masny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • W rytmie życia dawnej wsi – muzealne koncepcje i realizacje:
  Implementácia projektu „Pri ceste na dedine“. Význam a zmysel remesla v súčasnosti
  PaedDr. Mária Jagnešáková (Oravske muzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubinie)
  Expozičný región Orava v Múzeu slovenskej dediny
  Anna Kiripolská (Narodne Muzeum v Martinie)
  Farbiarnia, magiel i stolarnia z gonciarnią – koncepcja rozbudowy ścieżki przemysłów wiejskich i charakterystyka obiektów
  Dominika Wachałowicz-Kiersztyn (Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)
  Zabytkowe obiekty dawnej techniki wiejskiej w SPE w Nowym Sączu
  Janusz Obtułowicz (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.00 II część konferencji

 • Z wizytą u rzemieślnika, czyli o urządzaniu wystaw stałych słów kilka
  Zvonkárska dielňa zo Zázrivej v Múzeu slovenskej dediny
  Radovan Sýkora (Narodne Muzeum v Martinie)
  Od ľanu po modrotlač. Spôsoby prezentácie v Múzeu oravskej dediny
  PhDr. Marianna Janoštínová (Muzeum Oravskej Dediny w Zubercu)
  Aranżacja ekspozycji wnętrz obiektów przemysłu ludowego w Sądeckim Parku Etnograficznym w kontekście etnograficznym
  Bogusława Błażewicz (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)
  Gonciarnia i przydomowa pracownia stolarska w jednobudynkowej zagrodzie w Zubrzycy Górnej
  Roman Ciok i Leszek Janiszewski (Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)
  Orawska farbiarnia i magiel – wyposażenie
  Marcin Kowalczyk (Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)
 • Skarby cudem odnalezione i ocalone – opowieść o pewnej kolekcji
  Záchrana a obnova modrotlačových perrotinových vzorkovníkov a obchodnej korešpondencie textilnej firmy – farbiarne Schiffer
  Mgr. Art. Štefan Kocku (Oravske muzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubinie)

14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 18.30 – III część i zamknięcie konferencji

 • Dawne zajęcia pod lupą edukatorów – koncepcje warsztatów i wydarzeń kulturalnych
  Aktivizované formy múzejnej prezentácie v Múzeu slovenskej dediny
  Tatiana Kadlecová (Narodne Muzeum v Martinie)
  Experimentálna výroba súkna v Múzeu oravskej dediny
  Mgr. Richard Janoštín (Muzeum Oravskej Dediny w Zubercu),
  Zahrajme sa ako kedysi. Odovzdávanie informácií o tradičnom remesle detskému návštevníkovi
  PhDr. Marianna Janoštínová (Muzeum Oravskej Dediny w Zubercu),
  Działalność badawcza, edukacyjna i popularyzatorska prowadzona przez Muzeum w oparciu o powstający sektor przemysłu wiejskiego
  Joanna Hołda (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)
  Przydomowe pracownie gonciarskie i stolarskie – zajęcia pokazowe dla różnych grup odbiorców
  Roman Ciok i Leszek Janiszewski (Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)
  Modrodruk – między dawnymi i nowymi czasy – sztuka kompromisu
  Dominika Wachałowicz-Kiersztyn (Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)

18.30 – 19.00 UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ w Plebanii z Podwilka w skansenie

19.00 kolacja w skansenie

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt mailowy: leszek@orawa.eu

27 października
11.00-12.00

 • bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem wiejskich zakładów przemysłowych: olejarnia, młynotartak, kuźnia, folusz oraz przejście pod nowopowastałe obiekty: farbiarnię, magiel i zagrodę Pawlaka

12.00-15.00

 • przywitanie gości z zespołem „Muzyka Orawska”
 • inscenizacja zespołu „Skalniok” pt. „Jak to ze lnym było”
 • pokaz farbowania tkanin – „Modrotlač Matej Rabada”
 • występ zespołu „Mladý Heligón”
 • występ zespołu „Koliba”
 • pokazy gonciarstwa i stolarstwa
 • występ zespołów „Orawskie Dzieci” i „Rombań”
 • ponadto wydarzeniu towarzyszyć będą twórcy ludowi ze swoimi wyrobami oraz Koło Gospodyń Wiejskich Jabłonka-Bory z tradycyjnym poczęstunkiem dla gości