W dniach 26-27 października 2018 r. odbyły się wydarzenia kończące projekt „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom i Gościom za uczestnictwo w wydarzeniach, jednocześnie zapraszamy wszystkich zarówno do naszego skansenu, jak i do odwiedzin u naszych partnerów – zobaczcie ile się zmieniło!