Seminarium specjalistyczne „Historia rzemiosła i zachowanie tradycji rzemieślniczych na terenie Orawy, Liptowa i Sądecczyzny” jest jednym z kilku działań realizowanych w ramach projektu „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych. Podczas seminarium specjalistycznego zostały przedstawione, w formie wykładów ilustrowanych zdjęciami lub prezentacji, wyniki badań naukowych oraz działań prezentacyjnych prowadzonych przez pracowników merytorycznych instytucji partnerskich, uczestniczących w projekcie. Na seminarium specjalistycznym, organizowanym przez Muzeum Orawskie im. P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie oraz Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, wygłoszono łącznie 13 wykładów.

Seminarium specjalistyczne odbyło się w Sali Zamkowej na Zamku Orawskim w Oravskim Podzamku dnia 23.11.2017. r. Poszczególne wykłady zostały przedstawione w następującej kolejności:

dr Mária Jagnešáková: Prezentacja Muzeum Orawskiego w projekcie „Przy wiejskiej drodze“ (Muzeum Orawskie im. P. O. H., Dolný Kubín)

mgr Iveta Floreková: Rzemiosło na Orawie do rozwiązania cechów (Muzeum Orawskie im. P. O. H., Dolný Kubín)

dr Martin Chmelík: „Farbiarnia Schifferów ze Slanicy“ (Muzeum Orawskie im. P. O. H., Dolný Kubín)

dr Daša Ferklová: Modrodruk na Orawie i Liptowie (EÚ-SNM, Martin)

mgr Maria Dominika Wachałowicz-Kiersztyn: Farbiarnia w Orawce okiem historyka sztuki (Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna)

mgr Michal Čajka, PhD.: Architektura maglowni i farbiarni na Orawie (Uniwersytet Katolicki w Ružomberku),

mgr Eva Dudková: Stroje ludowe regionu Orawy w zbiorach Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie (EÚ-SNM, Martin),

dr Elena Beňušová: Współczesna produkcja tkacka silnie nacechowana tradycją (Muzeum Orawskie im. P. O. H., Dolný Kubín)

Bogusława Błażewicz: Wiejskie rzemiosło w Sądeckim Parku Etnograficznym (Sądecki Park Etnograficzny, Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz),

dr Erika Kulášová: Współczesna twórczość ceramiczna w regionie Orawy (Muzeum Orawskie im. P. O. H., Dolný Kubín)

mgr Tatiana Kadlecová i dr Anna Kiripolská: Prezentacja tradycyjnej produkcji i rzemiosł w Muzeum Wsi Słowackiej z uwzględnieniem ekspozycji regionu Orawy (EÚ-SNM, Martin),

mgr Marcin Kowalczyk: Płóciennictwo jako kulturowe dziedzictwo Orawy (Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna),

mgr Richard Janoštín: Prezentacja rzemiosł podczas wydarzeń w Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu (Muzeum Wsi Orawskiej, Zuberec)

Celem seminarium specjalistycznego było udostępnienie, w ramach współpracy, historii rozwoju rzemiosła nie tylko na terenie dzisiejszego, ale również historycznego regionu Orawy (na terenach, które od roku 1919 należą do Polski), Liptowa i Polski oraz przybliżenie nie tylko wspólnych cech jego rozwoju, sposobów i technik pracy stosowanych w poszczególnych rzemiosłach, ale także niektórych różnic występujących pomiędzy regionami na Słowacji i w Polsce, sposobu zachowania tradycji rzemieślniczych do czasów współczesnych i ich prezentacja w ramach działań interaktywnych oraz edukacyjnych, jako przekazu na temat dziedzictwa kulturowego przodków.

Wszystkie wymienione i wygłoszone referaty zostaną opublikowane we wspólnej publikacji poseminaryjnej, noszącej taki sam tytuł jak seminarium, z której będzie można korzystać podczas nauczania historii regionu szkołach.