logo orawskiego muzeum

Orawskie Muzeum P.O. Hviezdoslava w projekcie „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych”


Orawskie Muzeum P.O. Hviezdoslava dnia 23.11.2017 miało przyjemność gościć przedstawicieli wszystkich partnerów projektu na konferencji pod tytułem „Historia rzemiosła i tradycji rzemieślniczej na terenie Orawy, Liptowa i Sądecczyzny”. Konferencja jest przykładem kulturalnego i edukacyjnego działania zrzeszającego partnerów projektu. Profesjonalne wykłady przeniosły nas do przeszłości i przybliżyły dzieje rozwoju rzemiosła nie tylko w zamierzchłych, ale i współczesnych czasach w historycznym regionie Orawy, Liptowa, a także w Polsce. Poszerzyliśmy wiedzą na temat rozwoju rzemiosła, jego poszczególnych typów i współczesnych nośników tradycji rzemieślniczych. W artykułach zwrócono uwagę nie tylko na wspólne cechy rozwoju rzemiosł oraz metody pracy obecne w różnych technikach, ale także na pewne różnice występujące pomiędzy poszczególnymi regionami Słowacji oraz na obszarze Polski. Nie zabrakło przedstawienia sposobów kultywowania tradycyjnych rzemiosł w czasach współczesnych, ich propagacji w ramach interaktywnych wydarzeń i działań edukacyjnych jako dziedzictwa kulturowego naszych przodków. Za fachowe prezentacje wykładowcy otrzymali honorarium, a także materiały promocyjne oznaczone logo projektu. Uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wyniki prac badawczych zawodowych pracowników z zaangażowanych w dziedzinie rzemiosła instytucji będą dostępne szerokiej publiczności turystów, laików i profesjonalistów w dwujęzycznej formie pisemnego wydania pokonferencyjnego zbioru o tej samej nazwie „Historia rzemiosła i tradycji rzemieślniczej na terenie Orawy, Liptowa i Sądecczyzny”. Materiał posłuży jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu o regionalnej historii i kulturze. Z budżetu projektu zostanie opłacony projekt graficzny, druk, tłumaczenie na język polski oraz korekta 1000 egzemplarzy zbioru.

W fazie realizacji jest również dwujęzyczna publikacja popularno-naukowa „Płóciennictwo na Orawie” (1500 kopii), która propaguje wiedzę na temat historycznego dziedzictwa naszego regionu. Pomoże uzyskać lepszy dostęp do informacji na temat historii pogranicza i rzemiosła, które znacząco wpłynęło na wszystkie elementy tradycyjnego stylu życia na Górnej Orawie i w sąsiednich, dziś już polskich, wsiach. Teksty akademickie i bogata dokumentacja fotograficzna zrealizowana w ramach funduszu na rzecz Muzeum Orawskiego pozwolą czytelnikowi na wytworzenie kompleksowego obrazu powstania i rozwoju orawskich rzemiosł, a także aktualnego ich stanu.

Do działań realizowanych w ramach projektu należy również organizacja systemu przechowywania przedmiotów kolekcjonerskich (form do drukowania tkanin) związanych z rzemiosłem włókienniczym. Odpowiedni system przechowywania pomoże nam zadbać o jakość i trwałość cennego zbioru funduszu.

W ramach projektu zostaną odrestaurowane kolekcje przedmiotów związanych z obróbką włókienniczą – formy do druku na płótnie oraz korespondencja biznesowa firmy Schiffer z miejscowości Slanica, zajmującej się produkcją płócien drukowanych. Stanowią one rzadki artefakt dokumentujący funkcjonowanie firmy działającej w okresie przełomu XIX i XX wieku. Odnowiony zabytkowy zbiór dokumentów zostanie przedstawiony w ramach działalności kulturalnej i edukacyjnej Muzeum. Publicznie zaprezentujemy działalność firmy, włókienniczą historię regionu w ogólności i produkcji płócien drukowanych w szczególności, a ostatecznie również historię jednej z gmin.

Częścią działań projektu jest także wdrożenie nowego systemu wieszania obrazów, drzeworytów, krzyży i innych wyrobów z drewna znajdujących się w kolekcji Muzeum Orawskiego. Pragniemy zapewnić im ochronę, ale również przyczynić się do usprawnienia magazynowania zbiorów, w których posiadanie weszliśmy w wyniku działań kolekcjonerskich profesjonalnych pracowników i twórczości regionalnych rzemieślników.

Muzeum Orawskie wykorzystało zasoby projektu do zakupu wyposażenia technicznego sali audytorium umożliwiającego wygodne śledzenie wysokiej jakości obrazu oraz tekstu poszczególnych prezentacji: laptop z oprogramowaniem i akcesoriami, projektor umożliwiający wyświetlanie prezentacji wykładowców na ekranie projekcyjnym. Ekran projekcyjny przeznaczony do prezentacji wykładów uczestnikom seminarium.

Muzeum zajmuje się aktywną promocją projektu opartą na merytorycznych działaniach Muzeum Orawskiego (media, plakaty, zaproszenia), które obejmują również produkcję plakatów informacyjnych lub edycję strony internetowej. Wszystkie informacje i materiały promocyjne (publikacje, drukowane dokumenty, upominki), dokumenty i sprzęt są oznaczone zgodnie z wymaganiami programu. Podczas realizacji miękkich działań – seminariów naukowych i warsztatów, uczestnicy są informowani o wkładzie UE w realizowany projekt w formie ustnej, a także za pośrednictwem informacji na przenośnym banerze, gdzie znajduje się także program i logo projektu. Uruchomiliśmy produkcję elementów promocyjnych w postaci torebek (100 szt.) i koszulek (500 szt.) z motywem przypominającym tkaniny drukowane, oznaczone logo programu i projektu, które zostały rozdane uczestnikom konferencji „Historia rzemiosła i tradycji rzemieślniczej na terenie Orawy, Liptowa i Sądecczyzny”.

Programy edukacji kulturalnej są przygotowywane z naciskiem na realizację projektu i współpracę z partnerami. Trwałość projektu zapewni nam cykliczne powtarzanie wydarzenia minimalnie przez okres 5 lat. Wydarzenia umożliwiają nie tylko zachowanie, ale także zilustrowanie cennego dziedzictwa kulturowego naszych przodków.

Podczas realizacji przedmiotu projektu Muzeum P.O. Hviezdoslava prezentuje własne wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i przetwarzaniu wiedzy zgromadzonej w archiwum oraz zdobytej w wyniku wykopalisk terenowych. Dotyczy ona przede wszystkim powstania rzemiosła i cechowej produkcji w regionie Orawy, ich transformacji na przemysł wytwórczy, a oprócz tego zagadnienia kultywowania rzemiosła w czasach współczesnych. Działania projektowe pozwalają nam udostępnić naszą wiedzę i doświadczenie, rozpowszechniać ciekawostki historyczne oraz propagować kulturę materialną i duchową rzemieślników. Zachowane tradycje ludowe naszego regionu są prezentowane zwiedzającym, którzy mają okazję odkryć liczne rzemiosła.

Wydarzenie „Wędrówka szlakiem rzemiosła” odbędzie się 22.7.2018 na terenie Orawskiego Zamku.