Muzeum Wsi Orawskiej w projekcie „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych”.


Muzeum Wsi Orawskiej, jako partner projektu w ramach programu współpracy transgranicznej, wykorzystuje fundusze na odnowienie obiektów, organizację wystaw i programów edukacyjnych. Wybrane konstrukcje techniczne i inne korespondujące z tematyką projektu obiekty zostaną odrestaurowane, a następnie w posłużą za miejsce zorganizowania wystawy poświęconej tradycyjnym procesom wytwórczym oraz programów animacyjnych będących żywą prezentacją rzemiosł dla zwiedzających.

Prace renowacyjne i organizacja ekspozycji:

Młyn w Novociy (Nivoty): Rekonstrukcja części funkcjonalnych młyna pozwoli nie tylko na zachowanie dobrego stanu budynku, ale również na ponowne uruchomienie narzędzi do mielenia i zaprezentowanie oryginalnej technologii obróbki zboża w ramach działalności muzealnej.

Folusz z Lomnej: Przebudowa folusza pozwoli na ponowne uruchomienie sprzętu do folowania, co umożliwi zaprezentowanie technologii obróbki płótna. Włożenie próbek do wnętrza obiektu pomoże odwiedzającym zrozumieć proces zagęszczania wełnianej tkaniny przez walcowanie.

Olejarnia i dom z Novoci: Projekt przebudowy budynków zakłada wymianę gontów i uszkodzonych łat dachu. Obiekty zostaną wykorzystane do stworzenia nowej wystawy technologii obróbki lnu i pełnej prezentacji działań związanych z rodzimą produkcją płótna oraz lnianego oleju.

Magiel z Veličnej: Projekt obejmuje pokrycie obiektu. Po remoncie w maglu zostanie zorganizowana ekspozycja farbowania płócien i produkcji tkaniny drukowanej.

Rewitalizacja wybranych obiektów umożliwi zaprezentowanie ich funkcji odwiedzającym w formie prezentacji tradycyjnych prac i technik rodzimej produkcji, tradycyjnego rzemiosła, obróbki tkanin i pokrewnych produktów w czasach historycznych, które stanowiły integralną część życia na wsi.