Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – partner wiodący w projekcie „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych”


W naszym skansenie w ramach projektu „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” realizuje trzy inwestycje.

Pierwsza z nich to rekonstrukcja zabytkowego murowanego budynku farbiarni Jana Kleina z Orawki, ostatniego śladu tego fascynującego zjawiska na Górnej Orawie, które przez ponad 200 lat miało ogromny wpływ na kulturę i gospodarkę regionu. Postawiony budynek zostanie także odpowiednio wyposażony, tak, aby zwiedzający mogli zapoznać się z historią orawskiego farbiarstwa a, w wypadku uczestników zajęć edukacyjnych, także spróbować swoich sił przy farbowaniu i drukowaniu płótna z użyciem klocków.

Drugim, obok farbiarni, budynkiem związanym z opisywanym zjawiskiem będzie magiel. Jako, że na Orawie nie zachował się już żaden z tego typu obiektów postawiliśmy oprzeć się na dokumentacji udostępnionej przez Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie dotyczącej magla z miejscowości Šumiac. Jest to prosty, choć stosunkowo duży budynek, który zostanie wyposażony w urządzenie magla kieratowego – stworzonego na wzór znajdującego się w Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu.

Tak oto powstanie kompletna ekspozycja, która pozwoli nam zilustrować cały proces technologiczny związany z farbowaniem i maglowaniem i odbyć wyobrażoną podróż do czasów, kiedy orawskie płótno było znanym i cenionym wyrobem w najdalszych zakątkach Korony Św. Stefana.

Trzecim przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu jest przeniesienie zagrody jednobudynkowej z Zubrzycy Górnej, z przysiółka Zimna Dziura. W zagrodzie tej powstanie ekspozycja na postawie przedmiotów pozyskanych na terenie Górnej Orawy. Wyposażenie wnętrza będzie typowa dla 1. poł. XX w., jednak elementem wyróżniającym tą zagrodę na tle innych będzie niewątpliwie zaaranżowanie w  niej pracowni gonciarskiej i stolarskiej, które będą ilustrować owe zajęcia, kiedyś stanowiące, obok rolnictwa, o statusie materialnym niejednej rodziny chłopskiej.

W ten sposób nowe obiekty uzupełnią istniejącą już w muzeum część wystawy dotyczącą dawnych zakładów przemysłowych i pracowni związanych z wiejskimi rzemiosłami.

Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2018 r., wówczas także odbędzie się impreza plenerowa z występami zespołów i pokazami farbowania i maglowania tkanin, moczenia i obróbki lnu, bielenia płótna na słońcu, zwiedzaniem wystawy farbiarsko-płócienniczej, także z pokazami dotyczącymi gonciarstwa i stolarstwa oraz prezentacjami tradycyjnych rzemiosł.

Nowa oferta muzeum związana z realizacją projektu stanie się częścią Szlaku Przemysłów i Rzemiosł Wiejskich, poprzez który chcemy upowszechniać wiedzę na temat dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych na pograniczu polsko-słowackim.